امیرالمؤمنین (ع) فرمود هرگاه خداوند به مؤمن جامه تازه پوشاند پس وضو گیرد و دو رکعت نماز بخواند و در آن حمد و آیه الکرسی و توحید و قدر بخواند و بعد از نماز حمد کند خدایی را که او را پوشانید و او را در مردم زینت داد و بسیار بگوید : " لا حول و لا قوّه الّا باللّه "

منبع :نمازهای مستحبی ص 160 

دسته ها : مذهبی
چهارشنبه هفتم 11 1388

امام صادق (ع) می فرماید هرگاه وسوسه بر کسی عارض شود دو رکعت نماز بخواند و از آن به خدا پناه برد و فرمود که حضرت آدم (ع) به خدای عزّوجلّ از وسوسه شکایت کرد جبرئیل گفت : 154 بار بگو: " لا حول و لا قوّه الّا باللّه " که حضرت آدم گفت و رفع وسوسه شد.

منبه: مکارمالاخلاق ، ص 328 

دسته ها : مذهبی
چهارشنبه هفتم 11 1388
X