و نیز فرمودند : هر که در این روز چهار رکعت نماز بخواند و در هر رکعت حمد و سوره الملک را ، خداوند مکان دهد او را بهشت در جایی که خواسته باشد .

مفاتیح الجنان ، ص 447

نمازی دیگر برای روز یکشنبه

دو رکعت است که در رکعت اول آن بعد از حمد سه مرتبه سوره کوثر و در رکعت دوم بعد از حمد سه مرتبه سوره توحید را می خوانی و وقت آن اول صبح و هنگام بالا آمدن آفتاب است . کسی که این نماز را بخواند از آتش آزاد شده و از نفاق پاک می شود و ایمن می شود از عذاب .

نمازهای مستحبی ، ص 63

دسته ها :
دوشنبه بیست و یکم 4 1389

روایت شده که هر کس که در این شب شش رکعت نماز بگزارد هر رکعتی بعد از حمد هفت مرتبه سوره توحید ، خداوند به او ثواب شاکرین و صابرین عطا خواهد کرد.

البحار ، 278/90

دسته ها : مذهبی
دوشنبه بیست و یکم 4 1389

از امام صادق (ع) روایت شده است که سوره حمد و آیه الکرسی و نیز سوره های (( قدر و یس و واقعه و حشر و الملک و توحید و فلق و ناس )) را با زعفران بنویسد، بعد با آب زمزم یا آب باران یا آب تمیز بشوید بعد در آن آب دو مثقال کندر و ده مثقال شکر و ده مثقال عسل بریزد و آن را شب در زیر آسمان بگذارد و بر روی ظرف آن سرپوش آهن بگذارد پس در آخر شب دو رکعت نماز بخواند در هر رکعت بعد از حمد ، پنجاه بار توحید و بعد از نماز آن را بنوشد که برای حافظه مفید است .

مفاتیح الجنان ، ص 440

دسته ها : مذهبی
دوشنبه بیست و یکم 4 1389
X