اهل خطر بودن و ریسک پذیری در زندگی مانند سایر وجوه شخصیتی اگر به افراط و تفریط کشیده شود نابسامانی های رفتاری و روانی بسیاری را به وجود آورده و در نهایت شخص را با شکست روبرو می سازد . برخلاف انتظار ، همانگونه که افراط در ریسک پذیری فرد را به مرز نابودی می کشاند دوری گزیدن از ریسک های منطقی و از پیش برنامه ریزی شده نیز مانع رشد و پیشرفت فرد می شود . شما چقدر اهل ریسک هستید ؟ تست زیر آن را برای شما روشن می کند:

1- به اندازه بقیه خطر نمی کنم زیرا محدودیت های خویش را می شناسم . 

الف: بله                  ب: خیر

2- پیش از خطر کردن از بقیه نظر خواهی می کنم.

الف: بله                      ب: خیر

3- به نظر من " چرا عاقل کند کاری که باز آرد پشیمانی ".

الف: بله                    ب: خیر

4- باید احساس کنم بر شرایط مسلط هستم.

الف: بله                ب: خیر

5- اگر عملی مرا بترساند از ادامه آن دست می کشم.

الف: بله               ب: خیر

6- تنها در صورتی خطر می کنم که مطمئن باشم چیزیر را از دست نمی دهم.

الف: بله              ب: خیر

7- نا اطمینانی را دوست ندارم .

الف: بله            ب: خیر

8- ترجیح می دهم همان رویه پیشین را ادامه دهم.

الف: بله           ب: خیر

9- از اشتباه کردن بیزارم.

الف: بله          ب: خیر

10- به نظر من همه چیز سریعتر از آنچه که باید تغییر می کند .

الف: بله            ب: خیر

11- پیش از خطر کردن تمام جوانب را در نظر می گیرم.

الف: بله           ب: خیر

12- دور و بر کسانی که خیلی اهل ریسک هستند باشم ، معذب می شوم .

الف: بله           ب: خیر

13- عمل کردن به باورهایم برایم بسیار دشوار است .

الف: بله          ب: خیر

14- در برابر مخالفت دیگران خیلی زود تغییر رای می دهم.

الف: بله          ب: خیر

15- آخرین باری که خطر کردم را به یاد نمی آورم.

الف:بله         ب: خیر

16- گاه فکر می کنم ای کاش در فلان موقعیت خطر کرده بودم.

الف: بله           ب: خیر

17- همیشه پیش از خطر کردن ، به اشتباهاتی که ممکن است رخ دهد فکر می کنم.

الف: بله          ب: خیر

18- تشویق خودم برایم دشوار است .

الف: بله           ب: خیر

 

نتیجه گیری

هر چه پاسخ بله شما بیشتر باشد کمتر اهل ریسک هستید.

مردم از نظر ریسک پذیری و خطر کردن به سه گروه تقسیم می گردند :

1- کسانی که اهل ریسک و خطر نیستند :

این افراد دوست دارند همیشه پایشان را جای سفت بگذارند اگر از این دسته اید حداقل به 12 پرسش پاسخ منفی داده اید . توجه داشته باشید اگر اهل خطر کردن نیستید به احتمال زیاد احساس می کنید که هیچ اختیاری بر زندگیتان ندارید .

2- کسانی که حساب شده ریسک یا خطر می کنند:

این افراد با حساب و کتاب نتایج مثبتی به بار می آورند . برای آنان اشتباه ، فرصتی برای آموختن است نه شکست . رشد و پویایی را دوست دارند این افراد از آنجایی که با برنامه ریزی پیش می روند از دید خودشان خطر یا ریسک نکرده اند .

3- کسانی که به ریسک کردن و یا خطر معتادند :

این افراد به هیجان خطر کردن عشق می ورزند ! عواقب کار را نمی سنجند و تنها به پی آمد دلخواهشان می اندیشند . اغلب نزدیکان در کنارشان احساس نا آرامی می کنند . اگر تمام پاسخ های شما نه بود به خطر یا به ریسک کردن اعتیاد پیدا کرده اید .

دسته ها : روانشناسی
سه شنبه اول 11 1387
X