1- ناراحتی های عصبی ، دلواپسی ، اندوه ،‌کم خوابی ،‌بد غذای ،‌خوردن شیرینی ها و نوشابه های گازدار باعث عدم رشد مو می گردد.

2- آنتی بیوتیک ها اثر بدی روی مو دارند و اگر مجبور به استفاده از آن ها هستید حتماً از ماست فراوان استفاده کنید .


يکشنبه ششم 11 1387
X