شما می توانید به آسانی و با مواد طبیعی همیشه شاداب بمانید، یک راه ساده و ارزان برای نرمی و زیبایی موی سر شما:

گل بابونه شیرازی را نرم بسایید و مانند حنا به سر بمالید ، این راهی بسیار اسان برای جلوگیری از خارش سر می باشد و همچنین سبب نرمی و زیبایی موی شما می گردد.


چهارشنبه سیزدهم 9 1387
X