امیرالمؤمنین (ع) فرمود هرگاه خداوند به مؤمن جامه تازه پوشاند پس وضو گیرد و دو رکعت نماز بخواند و در آن حمد و آیه الکرسی و توحید و قدر بخواند و بعد از نماز حمد کند خدایی را که او را پوشانید و او را در مردم زینت داد و بسیار بگوید : " لا حول و لا قوّه الّا باللّه "

منبع :نمازهای مستحبی ص 160 


دسته ها : مذهبی
چهارشنبه هفتم 11 1388
X