نماز شب شنبه

از رسول خدا ( ص ) نقل شده که :

هر کس در شب شنبه ها چهار رکعت نماز بخواند ، در هر رکعت سوره " حمد " یک مرتبه و سوره " توحید " هفت مرتبه نوشته شود از برای او ثواب هر رکعت هفتصد حسنه و عطا کند خدای تعالی به او شهرهایی در بهشت .


دسته ها : مذهبی
چهارشنبه سیزدهم 9 1387
X