از امام صادق (ع) روایت شده است که سوره حمد و آیه الکرسی و نیز سوره های (( قدر و یس و واقعه و حشر و الملک و توحید و فلق و ناس )) را با زعفران بنویسد، بعد با آب زمزم یا آب باران یا آب تمیز بشوید بعد در آن آب دو مثقال کندر و ده مثقال شکر و ده مثقال عسل بریزد و آن را شب در زیر آسمان بگذارد و بر روی ظرف آن سرپوش آهن بگذارد پس در آخر شب دو رکعت نماز بخواند در هر رکعت بعد از حمد ، پنجاه بار توحید و بعد از نماز آن را بنوشد که برای حافظه مفید است .

مفاتیح الجنان ، ص 440


دسته ها : مذهبی
دوشنبه بیست و یکم 4 1389
X