دو رکعت است بعد از حمد ، آیة الکرسی یک بار و توحید 15 بار . بعد از نماز هزار بار گوید : " اللّهمّ صلّ علی النّبیّ الامّی " خداوند برایش ده ثواب حج و ده عمره نویسد و خداوند به او در بهشت قصری دهد فراختر از شهرهای دنیا .


دسته ها : مذهبی
دوشنبه سیم 10 1387
X